Reklamační řád

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem nemá jakost a vlastnosti, které jsou u takového zboží obvyklé, či výrobcem udávané, nebo předpokládané příslušnými právními předpisy (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), nebo zboží neodpovídá potvrzené objednávce, má zákazník právo na to, aby provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu provedl opravu, je-li možná, nebo dodal zboží náhradní; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny takového zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Ode dne uplatnění reklamace má prodávající nejvýše 30 kalendářních dní na vyřízení, bude se však snažit reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. Uplatnění zákonných práv kupujícího z vadného plnění je vyloučeno, pokud kupující nerespektuje pokyny prodávajícího ohledně praní, žehlení a péče o zboží, uvedené v potvrzení objednávky/dodacím listu/přímo na zboží.

Dostávejte novinky e-mailem

Zaregistrujte se k našemu newsletteru a získávejte pravidelný přehled o novinkách a speciálních akcích.