Ochrana osobních údajů

 1. Správce osobních údajů Deedivine s.r.o.

se sídlem: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 08119180

DIČ: CZ08119180

kontaktní údaje:

email: denisa@deedivine.com

telefon: +420 724 331 743

web: https://www.deedivine.com/

provozovatel e-shopu na adrese https://www.deedivine.com/

Správce tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie v oblasti ochrany osobních údajů.  

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny. 

Správce osobních údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Základní pojmy

Osobním údajem je jakýkoliv údaj, na základě kterého je Vás možné jakýmkoliv způsobem identifikovat, a to ať přímo či nepřímo. Jsou to také údaje, díky kterým Vás můžeme kontaktovat nebo určit Vaši polohu. Těmito údaji jsou většinou údaje, které jste nám sami již dříve poskytli, tedy například Vaše jméno, e-mailová adresa nebo telefonní kontakt. Mohou to být ale také údaje, které během Vaší návštěvy zachytil náš web. 

Webovým portálem se rozumí webový portál https://www.deedivine.com/, který provozuje společnost.

 1. Zpracování osobních údajů  

A. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud s námi uzavřete kupní smlouvu, budeme zpracovávat údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Jedná se o jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu  a číslo bankovního účtu.  

Z jakého důvodu?

Za účelem splnění povinností z kupní smlouvy – dodání zboží. Přes kontaktní údaje s Vámi budeme také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let ode dne dodání zboží.

B. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Na základě ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu 3 let od Vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím kontaktního e-mailu.

V případě návštěvy webu a e-shopu, budeme zpracovávat dále:

 • IP adresu, ze které jste stránky navštívili 
 • čas Vaší návštěvy
 • operační systém, prohlížeč a jeho rozlišení 
 • tzv. cookies pro Google Analytics, Google AdWords a Facebook Pixel 

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vašim zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

• Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

• Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

• Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas vyjadřujete prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Kdo Vaše osobní údaje vidí? 

Osobní údaje jsou dále zpracovávány manuálně nebo automatizovaně v elektronické podobě, vybranými zaměstnanci společnosti, nebo vybranými partnery. Všichni naši zaměstnanci i partneři jsou zároveň vázáni povinnosti mlčenlivosti a nemohou Vaše osobní údaje využít k jiným než k námi schváleným účelům.

Podle platných právních předpisů a za splnění zákonem daných podmínek jsme pak povinni předat Vaše osobní údaje např. Policii ČR nebo jiným orgánům činným v trestním řízení. 

Jak Vaše osobní údaje chráníme? 

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů používáme standardní postupy a technologie. Veškeré Vaše osobní údaje jsou chráněny hesly jak na úložištích, tak i při přesunu mezi Vámi a našimi webovými stránkami či databázemi. 

Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů? 

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům nebo jejich přenesení
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů 
 • právo vznést námitku proti zpracování nebo toto zpracování omezit 
 • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 11.1.2023

Dostávejte novinky e-mailem

Zaregistrujte se k našemu newsletteru a získávejte pravidelný přehled o novinkách a speciálních akcích.